Friday , August 14 2020

Tng Triệu Tài Vinh nói về chuyện 'cả nhà làm quan' và tiêu cực thi cửTng Triệu Tài Vinh nói về chuyện 'cả nhà làm quan' và tiêu cực thi cử - 1nh 1.

Tng Triệu Tài Vinh phát biểu tham luận với tư cách nguyên bi thư Tỉnh ủy Hà Giang tại hội thảo sáng 25-9 – :nh: Ì.BÌNH

Ph Kin trưởng Ban Kinh trung ương Triệu Tài Vinh phát như vậy tại Hội thảo khoa học Ới mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới – những vấn đề lý luận và thực tiễn do tạp chí Cộng Sản và NXB Chính trị quốc gia sậ thổt tổ chức sáng 25-9.

Vng Vinh tâm sự "đây là tham luận góc đị địa phương, với tư cách nguyên bi thư tỉnh ủy Hà Giang, chứ không phải tham luận với tư cách phó trưởng Ban Kinh tế trung."

Chia sẻ kinh nghiệm của Hà Giang, Vng Vinh cho rằng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì dứt khoát phải thay đổi được kinh tế, đảng viên hoàn thành xuệệ vắ thónh xuệt vệ

Từ nhận thức này, Hà Giang xây dựng các chương trình hành động của cá nhân, của bí thư, chi ủy và đảng trực thuộc theo hướng cá nhân xây dựng, tập thểp.

Theo ông Vinh, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ cần phát huy các nhân tố: phải biết lựa chọn được vấn đề của địa phương mình, phải có b quộ c, b

"Hà Giang là tỉnh khó khăn nhất cả nước, quy môn kinh tế nhỏ nhất, người Mông đông nhất, thoát khỏi chiến tranh muộn nhất, nhưng chínủ háì cínì trì Hà Gà tốt ", Vng Vinh nói.

Nguyên bi thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng nhắc lại chuyện dư luận, cộng ạng mạng từng rộ care câu chuyện cả nhà làm call của gia đnh ông năm 2013, cũng như cưng như ưm cựng nh nư chọn để xây dựng đề kháng của hệ thống chính trị với một bí thư tỉnh là quan trọng ", n" "việc kó không sao, phải ặi mặt với thực tế, vượt qua".

V ới mới phương thức lãnh đạo, Vng Vinh cho rằng người đứng đầu phải biết tổ chức thực hiện bằng các đề án cụ thể, phải có nhãn quan nhạy cảm chínn cảm chính trị xất v c trong điều kiện kinh thị trường.


Source link