Monday , March 30 2020
Home / vietnam / Chủ tịch Quốc hội chấm điểm 4 bộ trưởng sau chất vấn

Chủ tịch Quốc hội chấm điểm 4 bộ trưởng sau chất vấnHow much QH does it take for TT&TT to leave it, which kills them; Go for what you said, just say …

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 3 ngày chất vấn, có gần 250 lượt ĐB tham gia chất vấn và tranh luận.

Nội dung chất vấn đúng và trúng, bao quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

Search NN & PTNT: Nắm chắc vấn đề

Có 43 ĐB ct câu hỏi và 14 ĐB tranh luận. C 5n 5 ĐB đặt câu hỏi chưa được trả lời tại hội trường và 24 ĐB đăng ký nhưng chưa có thời gian để chất vộ Bộ trưởng NN & PTNT.

Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' 4 bộ trưởng sau chất vấn
Take NN & PTNT Nguyen Xuân Cường. :Nh: Minh .t

Lây là lần thứ 2 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước QH.

Theo Chủ tịch QH, với kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, thông tin được thực trạng, số liệu minh chứng rất cụ thể; nêu rõ những tồn tại, hạn chế của ngành trong thời gian qua và có giải thích, lý giải những nguyên nhân khách quan, chủ quan cho những tồn tại, bất cập.

Bộ trưởng đư raa ra giải pháp thực hiện và trách nhiệm của ngành cũng như của Bộ trưởng.

Ắ khắc phục những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng NN & PTNT, các bộ, ngành có lian quan nghiên cứu, tiếp thu đầy ý kiếhaii ệ kiến ​​cế, và căn cơ lâu dài liên quan ĩn lĩnh vực chất vấn.

Bộ trưởng Công thương: Trả lời lưu loát

Lây là lần thứ 2 Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấ trước QH.

Phiên chất vấn diễn ra sôi ni. 45 ĐB đặt câu hỏi và 9 ĐB tham gia tranh luận tại hội trường.

Chủ tịch QH đánh giá Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng, lưu loát, nắm chắc vấn đề trong công tác quản lý, điều hành của ngành.

Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' 4 bộ trưởng sau chất vấn
Be The Train Thing To The Train Anh. :Nh: Minh .t

Ờng thời Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế của ngành trong thời gian qua đối với công tác quản lý, quy hoạch phát trển ongi k tển ongiệnể.

Theo Chủ tịch QH, công thương là lĩnh vực có phạm vi rất rộng, lien calls trực tiếp ạn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

Bà đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Công thương và các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy ý kiến ​​của ĐBQH, triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt vàn vâ c quc vắc chất vấn.

Go trộng vụ: Thẳng thẳn nhận trách nhiệm

Nội dung chất vấn đối với lĩnh vực nội vụ là những vấn đề luôn mang tính thời sự và trong thực tiễn cang có nhiều vướng mắc.

Phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ có 40 ĐB đặt câu hỏi, 16 ĐB tranh luận, còn 30 ĐB và 4 ĐB chờ tranh luận nhưng không đủ thời gian.

Với lần thứ 2 trả lời chất vấn trước QH của Bộ trưởng But Vĩnh Tân, Chủ tịch QH nhận xét ông có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc tình hình, thực trạng nhữc vạn cứ nủc

Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' 4 bộ trưởng sau chất vấn
Take it to Lĩn Vĩnh Than. :Nh: Minh .t

Phần trả lủi của Bộ trưởng mạch lạc, rõ ràng, cầu thị và rất thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Chính phủ và QH.

Cũng theo Chủ tịch QH, sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng rất sát sao qua những câu hỏi tranh luận cụ thể và rất trách nhiệm mang tính xây dựng cao.

QH mong muốn Bộ trưởng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này trong thời gian sắp tới.

Go to TT&TT: What do you mean by that

Nhóm vấ đề thuộc lĩnh vực TT&TT là nội dung có tính chất đặc thù, mang tính thời sự.

Có 43 ĐB đặt câu hỏi, 12 ĐB tranh luận và còn 30 ĐB đăng ký nhưng chưa có thời gian ct câu hỏi tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' 4 bộ trưởng sau chất vấn
Take TT&TT Nguyen Minh Hùng. :Nh: Minh .t

Lần thứ 2 lĩnh vực TT&TT được đưa ra chất vấn trong nhiệm kỳ này nhưng với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đây là lần đầu tiên được đăng đàn.

Theo Chủ tịch QH, mùc n 1 nớnh nhiệm vđượ ục hơn 1 nm nhộng Be trộng có kinh nghiệm thực their trong lĩnh vực công ng ng thin tin.

Be trưởng đã nắm chắc tình hình thực trạng những vấ đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Phần trả lủi của Bộ trưởng ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắn nhận trách nhiệm cũng như có những giải pháp cho tương lai tương đối cụ thể.

Ghi nhận sự nỗ l vc và những kết quả tích cực của ngành TT&TT, Chủ tịch QH cho biết phiên chất vấ cũng là cơ hội để Bộ trưởng lắng nghe, tiếp thu những ủ củu cua cữa những tồn tại hạn chế, xây dựng một xã hội tốt đẹp, lành mạnh, hài hoà cả trên mạng và ngoài đời thực an toàn, phát triển hơn.

Hương Quỳnh

If you want me to tell you that, you have to say "width =" 145 "height =" 101

Nước ngoài me tăm cũng hóa ,n, ta vạn nhà lầu, xe hơi đánh thuế được mấy đồng

Các nước họ tính, me 1 cái ốc vít, tăm cũng có hoá ,n, còn ở ta me xe máy, tivi đều không có chứng từ. Vạn nhà lầu, xe hơi hỏi đánh thuế được bao nhiêu, Thủ tướng nhấn mạnh việc tính toán lại GDP là cần thiết.


Source link