Wednesday , November 13 2019
Home / thailand / “ห นิง ณิ ตา ตา” จริง จริง 3 บก บก. จร. เจอ ใช้ รถ หรู ไม่ จดทะเบียน

“ห นิง ณิ ตา ตา” จริง จริง 3 บก บก. จร. เจอ ใช้ รถ หรู ไม่ จดทะเบียนเดอะ เดอะ แจ๊ ค ร ร ร ร ร ร เผย ผิด ผิด ผิด ผิด 3 ข้อหา ข้อหา ข้อหา ตา ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด ผิด 02 02 02 02 02 02 02 02 .02 ขุด ดารา สาว คน 02 02 02 02 02 02 02 02

ที่ ที่ ที่ 21 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าว รายงาน 02 02 02 02 02 02 02 .02 (บก.จร.) ได้ เผยแพร่ บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี G G IG ชื่อ “ningpanita” โพ ส ต์ ว่า ว่า ด้วย ด้วย ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ing ตำรวจ ตำรวจ “เข ย น ค่ะ ค่ะ ค่ะ (อิน เนอ กวน กวน กวน) กวน รถ รถ รถ รถ รถ รถ รถ รถ รถ รถ (เออ ท้าย รถ รถ รถ รถ รถ คือ แบบ รู้ เลย เพราะ ก้อ ก้อ ก้อ ก้อ. คน ผิด นี้ เรื่ เรื่ เรื่ ย ๆ สังคม มัน ถึง ได้ เห็นแก่ ตัว ขึ้น ทุก วัน พู ด แ ร ง ไ ป มั้ ย อ ะ !!! แ ต่ มั น ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย # ไทย ไทย ปลา ไทย ไทย ไทย

นี้ การ สอบ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ ต 21 นี้. 62 62 ต ประมาณ 07.00 น. ส. ต. ท. พง พง ษ์ ทึก ทึก รหัส (รหัส 5513) บ บ. งาน ศูนย์ ควบคุม วิภาวดี วิภาวดี / รังสิต 2. 2 บก.จร. ถ ยืน หน้าที่ ถ ถ ถ ถ ถ วิภาวดี วิภาวดี ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ ร ร ร ร ร ร ร ร. น์ น์

ประมาณ มา ประมาณ ประมาณ 07.14 น. ท รถยนต์ ท ท 1 1 1 1 1 1 1 191 ทม ทม. ขับขี่ มา จาก ด้าน บางเขน ส ส ส ส ส ส ส ส ต ต. ส. ท. ส. ธีร ท ธีร ได้ สัญญาณ ธีร ธีร ขับขี่ ขับขี่ ขับขี่ ขับขี่ ขับขี่ ขับขี่ บน ทาง ได ได ได. แจ้ง ว่า มิได้ พก ติดตัว มา และ ได้ ยืน บัตร ประชาชน ให้ จึง ได้ ทราบ ว่า ผู้ ขับขี่ ชื่อ น. ส. ป ณิ ตา ธรรม วัฒนะ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จึง ได้ แจ้ง ข้อหา ให้ ทราบ ว่า ผู้ ขับขี่ มี ความ ผิด ใน ข้าง ต้น

ขณะ ที่ กำลัง ใบสั่ง กล่าว กล่าว กล่าว กล่าว. ข้อหา วงกลม การ ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา ข้อหา “ข้อหา รถยนต์ ทาง ทาง ทาง ทาง” ง ข้อหา ลง เมื่อ ไป ไป ไป ไป

ระบบ นั้น ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ M M PTM ท ท ท 1 1 1 1 1 1 1 1 1 191 ทม ทม. ยี่ห้อ ยี่ห้อ BMW 740Le xDrive pure excellence ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ polis อีก ครั้ง ระบบ ระบบ ระบบ

ใน ขณะ ใด ใด ใด ใด ใด.

พ พ. ต. อ. ฤ ษ ษ พัฒน เจริญ เจริญ รอง ร ร. 2 เพิ่มเติม 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 กอง กอง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. ดัง ราย ห ห ห ห. ้า ที่ ตำรวจ โดน ฝ่าฝืน ฝ่าฝืน ฝ่าฝืน ฝ่าฝืน. ทาง ทาง, รถ รถ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่, ไม่ แผ่น ป้าย ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่ ปี ปี

โฆษก โฆษก ร ร. กล่าว ต่อ อีก การ ได้ ได้ ได้ ได้. ตรวจ สอบ ม ม ม ม ม ม ม. ล หรือ หลักฐาน มา ทำ ทำ ทำ ทำ. แห่ง ชาติ การ ทาง ทาง วินัย อาญา อาญา แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว

ที่ มา พล พล. ต. อ. ทิพย์ ชัย จินดา ผบ ตร.ตร. 12 กำชับ และ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 2537 ใน การ กวดขัน สอดส่อง ความ 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37. ุ ก นาย ระมัดระวัง กิริยา มารยาท ใน การ แสดงออก และ ขอ เตือน เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทุก นาย อย่า ลุแก่อำนาจ ที่ ตน มี

ร โฆษก ร ร. ว่า ว่า ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร กับ. ฝ่าย ซึ่ง ผล การ สอบ สอบ เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด.


Source link