Wednesday , October 16 2019
Home / thailand / สมเด็จ พระ เทพ ฯ พระราชทาน รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า ฯ ปี 2561 | เดลิ นิ ว ส์

สมเด็จ พระ เทพ ฯ พระราชทาน รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า ฯ ปี 2561 | เดลิ นิ ว ส์แพทย์ ทั้ง 4 คน รู้สึก เป็น เกียรติ ใน ชีวิต ที่ ได้ รับ รางวัล อัน ทรง เกียรติ เผย แรง บันดาล ใน การ ทำงาน คือ ป่วย ที่ สุขภาพ ดี ขึ้น

พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 20.46 น.

เมื่อ เวลา 17.30 น. วัน ที่ 31 ม.ค. 2562 สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ ให้ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุดา ฯ สยาม บรม ราช กุมารี ประธาน มูลนิธิ รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า มหิดล ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนิน แทน พระองค์ ใน พิธี พระราชทาน รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า มหิดล ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ณ พระที่นั่ง จักรี มหา ปราสาท ใน พระบรม มหาราช วัง
ปี นี้ มี ผู้ ได้ รับ พระราชทาน รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า มหิดล สาขา การ แพทย์ 2 คน ไม้แก่น ศ. นาย แพทย์ ไบ ร อัน เจ. ด รู เค อ ร์ (Professor Brian J. Druker) ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์ และ ผู้ อำนวย การ สถาบัน มะเร็ง ไน ท์ ม. การ แพทย์ และ วิทยา ศาต ร์ แห่ง โอ เร ก อน ประเทศ สหรัฐอเมริกา มี ผล งาน สำคัญ ใน การ ศึกษา ค้นคว้า และ วิจัย จน เป็น ผู้นำ ใน การ พัฒนา หนึ่ง ใน ยา ต้นแบบ ของ การ รักษา โรค มะเร็ง แบบ มุ่ง เป้า คือ อิ มา ทิ นิ บ สำหรับ การ รักษา โรค มะเร็ง เม็ดเลือด ขาว เรื้อรัง ชนิด ซี เอ็ ม แอ ล ยา อิ มา ทิ นิ บ มี ฤทธิ์ ยับยั้ง โปรตีน มะเร็ง ี ซี อา ร์ – เอ วี แอ ล ซึ่ง เซลล์ ปกติ ไม่มี โปรตีน ดัง กล่าว ทำให้ มี ผล ข้าง เคียง จาก การ รักษา น้อย ผู้ ป่วย ที่ ได้ ยา สม่ำเสมอ สามารถ ลด ความ รุนแรง อัตรา การ ตาย และ ความ พิการ จาก โรค ซี เอ็ ม แอบ ได้ ผล งาน การ ค้น พบ ที่ สำคัญ ส่ง ผล ให้ เกิด องค์ ความ รู้ ใน การ พัฒนา วิธี การ รักษา แบบ มุ่ง เป้า อย่าง ก้าว กระโดด
ศ. ดร. แม รี่ แค ล ร์ คิง (Professor Dr. Mary-Claire King) ศาสตราจารย์ เวช พันธุ ศาสตร์ ภาค วิชา อายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ ม. วอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็น ผู้ ค้น พบ ยีน ที่ เป็น สาเหตุ ของ โรค มะเร็ง เต้า นม ที่ ถ่ายทอด ได้ ทาง กรรมพันธุ์ และ ตั้ง ชื่อ ยีน นั้น ว่า "บี อา ร์ ซี เอ วัน" และ การ พัฒนา ชุด ​​ตรวจ มะเร็ง เต้า นม ด้วย การ ตรวจ ยีน นอกจาก นี้ ศ. ดร. แม รี่ ยัง ได้ ร่วมมือ กับ นัก วิทยาศาสตร์ ม. วอชิงตัน พัฒนาการ ต ว จ ยีน มะเร็ง ด้วย เทคนิค ใหม่ เพื่อ ให้ สามารถ นำ ไป ใช้ได้ ทั่ว โลก ส่ง ผล ให้ ปัจจุบัน การ ตรวจ หา ยีน มะเร็ง มี ราคา ถูก จน คน เข้าถึง ได้ จำนวน มาก
สำหรับ สาขา การ สาธารณสุข ได้แก่ ศ. นาย แพทย์ จอ ห์ น ดี. คลี เมนส์ (Professor John D. Clemens) ผู้ อำนวย การ บริหาร ศูนย์วิจัย โรค ท้องร่วง นานาชาติ ประเทศ บัง คลา เทศ ศาสตราจารย์ วุฒิ คุณ ระบาด วิทยา ม. แคลิฟอร์เนีย ล อ ส แอ ง เจ ลิ ส ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ศ. นาย แพทย์ ยอน อา ร์. โฮ ล์ ม เกรน (Professor Jan R. Holmgren) ศาตราจารย์ จุล ชีววิทยา การ แพทย์ และ ผู้ อำนวย การ สถาบัน วัคซีน แห่ง มหาวิทยาลัย โก เธ น เบิร์ก ประเทศ สวีเดน ทั้ง คู่ ทำงาน ร่วม กัน เป็น เวลา กว่า 30 ปี ใน การ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลิต วัคซีน ป้องกัน อหิวาตกโรค ชนิด กิน ชนิด ใหม่ เรียก ว่า "ชาน ช อ ล" ซึ่ง มี ราคา ย่อมเยา และ มี ประสิทธิภาพ การ ป้องกัน สูง ได้ นาน กว่า 5 ปี จน เป็น ที่ ยอมรับ โดย องค์การ อนามัย โลก ทำให้ เกิด กา เปลี่ยนแปลง นโยบาย จาก วัคซีน ชนิด ฉีด เป็นการ แนะนำ ให้ ใช้ วัคซีน ชนิด กิน แทน และ สนับสนุน คลัง วัคซีน สำหรับ หลาย ประเทศ ทั่ว โลก ที่ มี ปัญหา หรือ มี ความ เสี่ยง ต่อ การ ระบาด ของ อหิวาตกโรค ทำให้ ช่วย ป้องกัน โรค ได้ ใน วง กว้าง ลด การ เสีย ชีวิต จาก อหิวาตกโรค ได้ ใน ประชากร หลาย ล้าน คน ทั่ว โลก
ต่อ มา เวลา 19.30 น. สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ ให้ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุดา ฯ สยาม บรม ราช กุมารี เสด็จ ฯ แทน พระองค์ ใน งาน พระราชทาน เลี้ยง อาหาร ค่ำ เป็น เกียรติ แก่ ผู้ ได้ รับ พระราชทาน รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า มหิดล ประจำ ปี 2561 พร้อม คู่ สมรส ณ พระที่นั่ง บรม ราช สถิต ย มโหฬาร ใน พระบรม มหาราช วัง
รางวัล สมเด็จ เจ้าฟ้า มหิดล เป็น รางวัล ที่ พระบาท สมเด็จ พระ ปร มิ น ทร มหา ภูมิพล อดุลย เดช บรม นาถ บพิตร ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ พระราชทาน พระบรม ราชา นุ ญา ต ให้ จัดตั้ง ขั้น เพื่อ ถวาย เป็น พระ ราชา นุ สร ณ์ แด่ สม เด็ ต พระ มหิ ต ลา ธิ เบ ศร อดุลย เดช วิกรม พระบรม ราช นก ใน โอกาส จัด งาน เฉลิม ฉลอง 100 ปี แห่ง การ พระ ราช สมภพ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุดา ฯ สยาม บรม ราช กุมารี ทรง เป็น องค์ ประธาน มอบ รางวัล ห้ แก่ บุคคล หรือ องค์กร ทั่ว โลก ที่ มี ผล งาน ดี เด่น เป็น ประโยชน์ ต่อ มวล มนุ ษ ชาติ ด้าน การ แพทย์ 1 รางวัล และ การ สาธารณสุข 1 ราง ลั ล เป็น ประจำ ทุก ปี ตลอด มา แต่ละ รางวัล ประกอบด้วย เหรียญ รางวัล, ประกาศนียบัตร และ เงิน รางวัล 1 แสน เหรียญ สหรัฐ.


Source link