The genomic studies of the England genomic intervener are 12 000 ungdomarine and 13 to 16 years. Resultat visar att psykisk ohälsa kopplad till sociale meder it complex vad man tidigare har trott rapporterar CNN.