Thursday , November 21 2019
Home / sweden / Hyvla ner slöjden och ge history fler timmar

Hyvla ner slöjden och ge history fler timmarI tisdags läxades utbildningsminister Anna Ekström (S) upp av C-ledaren Annie Lööf (C) on Twitter. Bakgrunden var en jobbannons från välfärdsföretaget Academedia, some modern PR-svenska sökte en förmåga som kan attrahera elever. Eller "Bearbeta vårdnadshavarna – från beskedet att man väntar barn till att barnet börjar skolan".

Den sökande skulle också kunna "Identifiera touchpoints i en vårdnadshavares counter" och anpassa budskapet därefter. Kort sagt, manipulera contra att att välja Academedias skolor.

Anna Ekström var upprörd över "förytligandet av bildningsuppdraget". Annie Lööf, däremot, var upprörd över att välfärdsföretag överhuvudtaget ifrågasattes.

Det är ett uttryck så gott som något för bildningens låga status i Sverige. Ett annat exempel är Skolverkets skrotande av antique.

Get the story, mind you

Verket ursäktade sitt numera tillbakadragna förslag med att alla epoker inte får plats. Men can help you get up to date: utöka historieämnet. Möblera om i grundskolans timplan för att utöka historieämnet och andra teoretiska ämnen som är trånga på stoff.

Eleverna får i dag uppskattningsvis 221 timmar history på nio år. Och 330 timmar slöjd. Slöjd in history, all, see Eskilstuna-Kurirens Susanne Nyström uppmärksammade i en ledarkrönika.

Totally practiced esthetic ämnena 690 timmar i anspråk.

Det är inte rätt prioriterat. En lösning vore att dra ner på slöjdandet, en annan att ta bort slöjdobligatoriet på högstadiet. Om elevens val avvecklas har man ytterligare 177 timmar att spela med.

Tidsbrist är inget hållbart argument för att slakta historisk epoker.

Can you find this place, Skolverket?

Men lektionstid är inte allt som behövs för att vrida skolan rätt. Skolverket måste uppvärdera sin syn på klassisk bildning. Det fins exempel på det ianslösning:

"Lyric, dramatic, sagor och myter" bör ge plats för läsning av "Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor, till exempel utanförskap, jämlikhet, sexuality och relationer", tycker Skolverket.

Stället för att vidga elevers horisonter tycks focus league for igenkänning and identification, här och nu. Och förstås på värdegrundsfostran. Det är så torftigt.

Etiquette postmodernt exempel lyfter skoldebattören Filippa Mannerheim fram: Begreppet "text" har vidgats av Skolverket. I ämnet svenska som andraspråk ordineras "Muntliga texter, till exempel radioprogram for barn" och "Texter som combinerar ord och bild".

Attach the radio to the radio to film the film.

Available from twittrar frustrerat: ”Om allt som berättar något eller som är tolkningsbart är text så är det ju helt meningslöst. Or is it in text om jag kan läsa av hästens intentioner utifrån hur den rör sig? ”

Skolverket är en del av bildningsproblemet. Regeringen har bollen.

LES MER: Låt inte C stoppa insynen i friskolor
LES MER: Skolan dignar under systemfel och fusk


Source link