Friday , February 28 2020
Home / sweden / Ekdal om att vända hem – "Står mellan två klubbar i Stockholm"

Ekdal om att vända hem – "Står mellan två klubbar i Stockholm"×

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå this avtal med ESMG genom att registrar dig och betala prenumerationsavgiften.

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. The ESMG reserves the right to scrutinize event data from the site and uppgifter from the event plus-tjänster.

Activate av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du filer i registreringsformuläret och betarar avgiften för plus-tjänsten. Deta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under any other prenumeration löper. I have no reservations about how to register in the short term (as defined by other registrations) plus start-ups within the registreringsformuläret or registrar of betalningsalternativ.

Bekräftelse

It is possible for both registrars to download and reschedule for more or less sketches to be downloaded through the e-mail address that you want to register. Bekräftelsen innehåller villkoren for other prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Take the controller att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är correct ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontuppgifterna är correct.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Dur du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska registrar dig och använda plus-tjänsten. The genom att registrar dig orch avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat et sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Two ans alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Other prenumeration can be performed in tillsvidareprenumeration or in prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om other prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den ids tidsbestämd.

In tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan actual tidsperioden löper ut. Uppsägning kan skå på Min Sida under respective site som du är inloggad på.

The tidebestämd reservation is available only to the maximum amount of reserved tickets that you have booked up to date automatically. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG if you have attained a presen tation, oavsett om det ervis tillsvidareprenumeration or tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. The ESMG harvests the risk of being overrun by other ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Currently avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges includerar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring und den avtalade bindningstiden.

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenter offers you information on how to identify yourself. Vilken information du behave ange för att uppnå identifiering have varied mellan olika köptillfällen och against. Någon kreditupplysning bowl aldrig directly i Klarna Payments ut behovend to detalningsalternativ du har valt. Creditupplysningar som bowl av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternate som är tillgängliga för just dig. The invoice can be obtained from any betting company that has to pay for other alternatives through direct bank betting online. Alternative vilka du erbjuds can växla från tid till annan. Two canvas is available for both villagers and användning av Klarna Payments med en PIN-code. For more information about canceling Klarna contacts via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

Plus, they are available for private use, icke-kommersiellt bruk. Other prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Two ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Two inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notaries are not available unless you have plus-tjänstens innehåll under punkt 6.

All genres plus tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder or bilder, graphic, rendering or datacoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960: 729) och rättigheterna därtill inneheller av ESM. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten if you dig ingen rätt att mångfaldiga, duplicate, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och händen och häänden och ech echächen

The ESMG behaviors dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

The ESMG provides cookies for attending to complete ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

Other tillgång to plus-tjänsten är varid tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara or mjukvaror, såsom program for webbläsare or e-mail, samt abonnemang för Internetanslutning. The ESMG provides security for other services until the end of the year and integers for both functionality and cost savings, as well as internet-based mobile telephony services, which are available online and in addition. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

ESMG has all kinds of functions for plus-function, tillgänglighet, qualitävning, orvändbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar hanging sketches, directly or indirectly, some hänföras till användningen, all hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG has integer hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du h han in the genome användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra technikka åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. The ESMG has inte för sklad eller förlust som du kan anse dig lida av pund grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

Plus they have innehålla länkar till andra webbplatser some controllers av tredje part. ESMG provides inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. The villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) is able to successfully access the meddelats dig through the e-mail address of both the up and down registrering for plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. Uppsägning can be sent via e-mail to XXXOm inte sagt upp the other booking plus two-tiered e-mails for the nya villkoren trätt i kraft, the det ebt att du anses nie accepterat de nya nändrade villkoren.

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dag från beställning av plus-tjänsten. There are two types of oss genom att contact ESMGs via XXXPå Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns in blankett that both have access to other utngs.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom cancellation for plus-price via Klarna Payments, available through Klarna.

The two ESMS receivers have the ability to contact the genome by e-mail with other registrants, to provide information about their own and other medical services until further notice is added.

There will also be other e-mails for those who wish to receive information directly from them, including information and information available to ESMGs on the basis of information and information. Om du inte vill ta del avessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en recommendation till parterna om hur tvisten bör lassas.

Two other all contact information ESMG via XXX


Source link