Sunday , February 16 2020
Home / serbia / Transplantation srca svinja na ljude with ponies for samo three buildings?

Transplantation srca svinja na ljude with ponies for samo three buildings?



Modified srca svinja mogla bi ponu to use transplants for just three buildings, pioneer transplant surgery srca koji se time bavi and 40 buildings.


Izvor: B92

Illustration / Photo: Depositphotos / stevanovicigor

Illustration / Photo: Depositphotos / stevanovicigor

Govorei povodom 40. godinjice svog revolucinoarnog hirurkog zahvata, ser Terens Ingli you rekao da e njegov nekadanji i pomonik iz 1979. building krajem ove building building zameni bubreg oveka bubregom svinje.

Strunjaci veruju bi to moglo da postavi tema za kasnije komplikovanije transplantacije ivotinjsklih organa u ljudski organizam, to predstavlja process koji se naziva – xsenotransplantacija.

"If you have a result of xenotransplantation bubrega praseta na oveka bio zadovoljavajui, velika je verovatnoa da bismo za samo nekoliko building is postojemo i sa srcima", rekao je 87-godi Then the telegraph.

"Ako bude 'radilo' da bubregom, 'radie' i srcem … To sve promeniti kada je transplantacija u pitanju", objasnio je on.

Srce svinje ima veoma slinu anatomiju kao srce oveka, how to use the model for razvijanje novih tretmana. Srane bolesti that danas smatraju globalnim problemom koji prerasta was stopped, koja pogaa najmanje 26 million irom sveta, booked RT.

Not only do you have to deal with srca svinja mogla da doprinese stvaranju revolutionary kojom method that oveanstvo izboriti sa cardiolokim oboljenjima.


Source link