Wednesday , November 20 2019
Home / poland / Zysk JSW is where you go. Spadły też przychody

Zysk JSW is where you go. Spadły też przychodyW i półroczu 2019 roku grupita kapowa grupowa JSW uzyskała 4696.9 mln z skonsolidowanych przychodów z sprzedaży z porównaniu z 4933.5 mln z tym samym okresie 2018 r., Tj. o 4.8 proc. mniej. Zysk operacyjny miał wartość 695.8 mln zł by 50,2 proc. mniejszy, a zysk netto – 547.5 mln zł (spadek o 49.6 proc.).

  • Sprayed in the odbiorcom zniortrznym uzyskała group w i półroczu 2.49 milliard z co, with oznacza spadek o 7 proc. in porocnaniach rocznych, with a sprinkler – 2.07 milliard z o, 2.8 proc. mniej.

  • Spadek tych przychodów miał związek z ryzykami rynkowymi, w tym z zenie cen i czówwi waly walut, a także ryzykiem kredytowym oraz utraty płynności. The JSW model is designed to help strategize and enforce the zalełnych – the zodiacal zodiacal representation of the inwestorów giełdowych.
  • JSW excursion course wyznaczył na giełdzie 22 sierpnia nowe 3-letnie minimum, spadając o 3 proc. – Receipt for WIG-20 spigot.

Koszty rodzajowe w I półroczu 2019 r. wyniosły 4,55 mld zł wobec 4,01 mld zł w tym samym okresie 2018 r.

Zczne zobowiązania credytowe i pożyczkowe grupy w końcu czerwca 2019 roku miały wartość prawie 660 mln zł wobec 231 mln zł rock wcześniej. Zwiększyły się zobowiązana leasingowe – to 410 mln zł (wcześniej 40 mln zł).

Spółka odprowadziła 132.5 mln podatku dochodowego.

Structure przychodów

The sprinkler group has a username of 4.25 billion zł, a sprinkler of 2.07 milliard z 45, and a 453.6 mln zoz pozostałej działalności. Natomiast korekty consolidationjne (elimination of transactional skeletons of the upper segment of the capitaąowej, wartość water above) – wyniosły 1.95 milliard zł.

Sprayed in the odbiorcom zniortrznym uzyskała group w i półroczu 2.49 milliard z co, with oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2018 r., inform the kids. Jest on pochodną zmiany struktury sprzedaży węgla oraz trendów cenowych na rynku.

It has a spindle-like spindle with a sprinkler seal of 2.07 milliard zł, with a spacer of 2.8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2018 r. Niższe przychody z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowane były głównie niższym wolumenem sprzedaży koksu.

No pięciu głównych zewnętrznych odbiorców węgla przypadło 75,6 proc. przychodów (rock age 76,1 proc.). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10 proc. przychodów, wygenerowali pozostałe 24,4 proc. łącznych przychodów segmentu węglowego.


Source link