Monday , November 18 2019
Home / poland / Wyrzucanie jedzenia na ietmietnik – the problem with rozwiązanie

Wyrzucanie jedzenia na ietmietnik – the problem with rozwiązanieNowe przepisy, które zakazują sklepom wyrzucania żywności, tylko w niewielkim stopniu zniwelują problem marnowania jedzenia. Jak się bowiem okazuje, to nie sprzedawcy są jego głównym źródłem, a … sami klienci.

Produkty spożywcze wyrzucają przede wszystkim consumenci. Czyli my. E-mail address of EU Fusion “Food waste data set for EU-28” ,, głównym notródłem marnotrawstwa jedzenia są gospodarstwa domowe (53 proc.), na koljnych miejscach jest: przetwórstwo (19 proc.), gastronomy (12 proc.) oraz produkcja (11 proc.). Handel odpowiada tylko za tylko 5 proc. śmieci. Stąd nakładanie nakazów czy zakazów na ostatnią group, na niewiele się zda, patrząc na całość problemu.

Kropla w morzu potrzeb

W Polsce, co roku wyrzuca się ok. 9 mln ton żywności nadającej się do użytku. W Europie jest you to ok. 90 mln tons. Co więcej, pomijając kwestię niepotrzebnego zużywania surowców do prodcji wywności, gnijące jedzenie odpowiada za emisję trującego metanu do atmosfery. French consumer organization QueChoisir, wylicza, ge gdyby odpady żywnościowe były krajem, stałyby się trzecim, co wielkości producentem globalnych gazów cieplarnianych.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie skali tego problemu w Polsce ma być ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 18 września br. Nowe przepisy, wprowadzają, on slaves or powierzchni powyżej 250 mkw., Których połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, obowiązek nieodpłatnego przekazania niesprzedanet cwyneśśnś chwaneś. Za kaogramdy kilogram marnowanej, wyrzucanej żywności sprzedawcy zapłacą 10 groszy kary. There are no podpiszą umowy z organizacją charytatywną, grozi my 5 tys. zł dodatkowej kary, która może być ponawiana. We will regulate the nostalgia for March 2020 r., We will have 400 mkw for sklepów or powierzchni mniejszej. obowiązuje dwuletni okres przejściowy

Czy wprowadzone niedawno prawo rzeczywiście pozwoli zredukować gigantyczną masę odpadów żywności w Polsce? Z szacunków organizacji pozarządowych wynika, with ten sposób da się uratować o 100 tys. ton żywności więcej niż dotychczas. Przy 9 mln ton marnotrawionego jedzenia, to niewiele – zaledwie 1 proc. W practyce ta skala może okazać się jeszcze mniejsza. – Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy sklepy będą traktowały swoje nowe obowiązki poważnie, czy też będą robiły różnego rodzaju uniki, na przykład poprzez dzielenie sklepów czy schodzenie poniżej wymaganego progu przychodów ze sprzedaży żywności – zauważa Rafał Kolano, właściciel Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano.

Ryzykowna sprzedaż

Przykład Francji, this is jako pierwsza in Europe wprowadziła konkretne regulacje zajmujące się kwestią marnotrawienia żywności – pokazuje, jesteśmy na początku drugi. We francuskiej ustawie odrodowiskowej w 2016 r. Z ieycie wszedł zapis, zakazujący supermarketom o pow. ponad 400 mkw., niszczenia niesprzedanej żywności i jednocześnie nakazujący przekazywanie tego jedzenia organizacjom dobroczynnym lub spożytkowanie w inny sposób. Niecały rok później QueChoisir dokonał analyze rzeczywistych effectów tych przepisów. Wynika z niej, że francuskie regulacje w nikłym stopniu wpływają na ograniczenie marnotrawstwa jedzenia, zwłaszcza, we według francuskiego prawa, jeśli supermarket redystrybuuje zaledwie 1 proc. swojej nadwyżki żywności, przestrzega przepisów.

Mała skala redukcji niewykorzystanego jedzenia to jedna strona medalu. Drugą są problemy, jakie mogą przysporzyć właścicielom sklepów spożywczych nowe regulacje w Polsce.

– Gdy zbliża się term ważności danego produktu, przedsiębiorca staje przed dylematem, co z tym towarem zrobić. Zostawić na półkach z nadzieją, ke ktoś go kupi – jeśli jednak to nie nastąpi, przedsiębiorca zapłaci karę oraz ściągnie na siebie ryzyko przeprowadzenia przewi ap od odyankc odiżc odiżc odi sposób ryzyka nałożenia sankcji. All you have to do is stroll through the post office kiosztu zakupu towaru. Ponadto, klienci często mają bardzo wygórowane wymagania i widząc na półce sklepowej np. pojedyncze sztuki bananów, nie kupują ich, wybierając te w kiściach. Pojedyncze owoce zalegają niesprzedane. Get directions now, pay a visit to finansowo przedsiębiorca – complete Radosław Płonka, expert at the Panconka Ozga Chancellery, BCC expert ds. prawa gospodarczego. Jego zdaniem, rozwiązanie przyjęte about ustawodawcę jest błędne. Prowadzi bowiem do sytuacji, w której przedsiębiorca może zostać ukarany za to, ne nie sprzedał zakupionego od siebie towaru.

BCC Experts know how to use your computer to access your computer, do you want to process data that you want to process, to be able to access the system. podatkowych.

No worries

Przedstawiciele dużych sieci są ostrożni w ocenie nowych regulacji. If you are marking a trademark, you must have the same star rating as your best friend in Polsce. Np. Biedronka od 2016 r., Rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych, które trafiają do przygotowywania posiłków w jadłodajniach i stołówkach, bądź paczek żywnościowych w punktach wydawania żywności dla osób potrzebujących. System ten wdrożono już w blisko 1.5 tys. sklepach w całej Polsce i liczba ta stale rośnie.

– Painting on stainless steel-May br. przekazaliśmy 3.5 tys. ton żywności, co daje równowartość prawie 7 mln posiłków. Niemal 70 proc. przekazywanych towarów stanowią żwieże mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne oraz ryby – wylicza Sylwia Krzyżycka, director of the ochrony owrodowiska o sieci Biedronka

Carrefour od sześciu lat realizuje program "STOP Marnotrawstwu", w ramach którego, m.in. wszystkie super- i hipermarkety francuskiej sieci przekazują nadwyżki żywności lub produkty ze zbliżającym się koęca termem przydatności do localnych banków żywności, Caritas i innych organizacji pożytku publicznego. Lidl od początku swojego istnienia in Polsce, czyli od 2002 r., Współpracuje z Federacją Polskich Banków wywności. Wspiera również Caritas.

– Keep in mind that they are organizing wiele akcji charytatywnych, this may not be possible due to the lack of licenses or licenses for education, których celem jest uwrażliwienie on ten customer topics. Dwa razy w roku and części sklepów Lidl odbywają się świąteczne zbiórki wywności dla potrzebujących, każde takie działanie to kilkadziesiąt ton żywności ton osób, które jej. Ponadto od wielu miesięcy części naszych sklepach testujemy akcję przecen pod hasłem "Kupuję, nie marnuję". We specjalnie wyznaczonych strefach pod tą nazwą można znaleźć owoce i warzywa z krótkim okresem przydatności do spożycia oraz pieczywo “odpieczone” poprzedniego dnia. Get the most out of the promo niemarnowania –ywności – Aleksandra Robaszkiewicz op Lidl Polska.

WARTO WIEDZIEĆ:


Source link