Wednesday , November 20 2019
Home / poland / Bogaty człowiek – granica bogactwa. CBOS

Bogaty człowiek – granica bogactwa. CBOS10 tysięcy złotych netto – taka kwota oczach największej grupy Polaków uprawnia do nazwania się osobą naprawdę bogatą. Ponad trzy czwarte respondentów uważa, we wiscie nieowsą nie nieąenie szans – nyowski z najnowszego CBOS.

Z badania wynika, dlae dla większości badanych "bogactwo jest w Polsce stosunkowo częste, nie oznacza to, jest ono dostępne dla każdego". Ponad trzy czwarte (77 proc.) Respondentów jest zdania, we polsce ludzie nie mają równych szans. Przeciwnego zdania jest 18 proc. ankietowanych.

Kim jest człowiek bogaty

CBOS zapytał też, co for Polaków oznacza bycie bogatym. Najwięcej badanych, jako Dochód, który uprawnia do nazwania się osobą naprawdę bogatą, wskazywało próg 10 tys. zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Identyczną wartość osiąga także mediana odpowiedzi. Here you can sporadyczne występowanie bardzo wysokich odpowiedzi (aż 999 ty. Zł, co było najwyższą kwotą możliwą do wskazania), wartość średniej ponaddwukrotnie przekracza. Yes you can observe the odstających średnia wyniosła 16305.13 zł (for the observation odstające uznano odpowiedzi niższe niż 2 tys. Zł i wyższe niż 100 tys. Zł).

Zobacz też: Those najbogatsza rodzina świata. Z każdą godziną ich majątek powiększa się 4 million milów

Jak szybko zarobić pieniądze?

Badanych spytano także o to, co decyduje o smoke, le ludzie stosunkowo szybko gromadzą majątek. Respondenci najczęściej twierdzą, oe o możliwości dojścia do wielkich pieniędzy decyduje:

  • pracowitość oraz odwaga i gotowość do ryzyka (yes 43 proc. wskazań);
  • talenty i zdolności (36 proc.);
  • wykorzystywanie luk prawnych, omijanie prawa i bezwzględność w stosunku do innych ludzi (wszystkie – po około jednej czwartej wskazań).

Jedynie nieco więcej niż co piąty badany (22 proc.) Jest zdania, je jednym z głównych czynników dochodzenia do bogactwa jest szczęście, traflepy traf.

Badanie "Current Problems and Problems" przeprowadzono od 4 do 11 lipca 2019 r. na grupie 1077 dorosłych mieszkańców Polski.

WARTO WIEDZIEĆ:


Source link