Wednesday , October 16 2019
Home / poland / Arsenal have a net worth of 0.5 million euros. Teraz bzzie musia³ wydaæ fortun? Pi³ka no¿na

Arsenal have a net worth of 0.5 million euros. Teraz bzzie musia³ wydaæ fortun? Pi³ka no¿naDonyell Malen rozgrywa znakomity season on PSV barwach. Napastnik zdoby³ 7 bramek w siedmiu meczach i jest najlepszym strzelcem league. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e a¿ piææ goli strzeli³ w jednym meczu przeciwko Vitesse Arnhem. Zawodnik wygl ± da bardzo dobrze, an English media podkre¶laj ±, ¿e ju¿ teraz zwróci³ uwagê Arsenalu, z którego pi³karz trafi³ do Holandii przed dwoma laty. PSV zap³aci³o wówczas zaledwie 500 tysiêcy euro.

Sprzedal for 0.5 mln, for 50 mln?

Wychowanek Ajaksu Amsterdam jestnak waaknym graczem PSV i club nie zamierza go oddawaæ za ma³e pieni ± dze. "Daily Mail" twierdzi, the London club of musicians and musicians who want to play music for 50 million euros for a 20-letniego napastnika.

Warto podkre¶liæ, ¿e Arsenal chcia³ przed³u¿enia umowy z zawodnikiem, ale dwa lata temu Malen wola³ odej¶æ do innego klubu, by móc graæ w pierwszym sk³adzie. W arsenalu nie mia³ takich mo¿liwo¶ci, choæ club wiedzia³, jakim potencja³em dysponuje m³ody pi³karz. Malen jest tak¿e w krêgu zainteresowania dzia³aczy Evertonu.


Source link