Saturday , February 29 2020
Home / poland / Agora swimming straty. Spadek sprzedaży tylko w prasie

Agora swimming straty. Spadek sprzedaży tylko w prasieGrupa Agora odkryła karty. Zaprezentowała results for financial results from kwartał. Niestety balance sheets are minus. Strata netto wyniosła 3.1 mln zł. Powiększyła się o około 300 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wprawdzie wzrosła sprzedaż Agory z 258.8 do 293.3 mln z al, nie wystarczyło to by pokryć wszystkie koszty działalności. Choć po uwzględnieniu podatków, odsetek od kredytów itp. wynik jest ujemny, zysk EBITDA okazał się nawet lepszy od prognoz analityków. Przebił prognozy o 25 proc., Co znalazło odzwierciedlenie w notowaniach giełdowych.

Agcje Agory od rana s plus na plusie i to solidnym. Przed godziną 12:00 były wyceniane blisko 3,5 proc. wyżej niż w czwartek. W ten sposób inwestorzy contynuują dobrą passę. Notowania spółki idą w górę praktycznie od początku października.

Jak walczyć z seventh w internecie?

Zadowolony z wyników jest presence Agory. Bartosz Hojka podkreśla, we wszystkie nasze najwi biznesksze biznesy wypracowały wyższe przychody i lepsze results operation. Dodaje, mine miniony kwartał to również czas inwestycji w spółkę Online Technologies HR i intensywnych przygotowań do potencjalnie największej transakcji na medynnym wyny historia grupa agora, czyli zakupu wszyłkud wszysttkich.

Agora, choć kojarzona jest głównie z "Gazetą Wyborczą", you are not happy about wynikiwietne results in działalności kinowej. Will nalej należy sieć Helios. Sprzedaż biletów will zwiększyła min as much as 63 mln zł. Or lipca do września klienci zakupili ponad 3.4 mln biletów – o ponad 20 proc. więcej niż przed rokiem (przebijając średnią u competition). Kino to nie tylko bilety – o ponad 35 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży barowej.

Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów miały również wpływy z działalności gastronomicznej i prodcji filmów. Niższe przychody wykazał tylko segment prasa (o 10 proc.). Jako główną przyczynę Agora wskazuje niższe wpływy z działalności polygraphicznej (about zamknięcie dwóch z trzech drukarni) for clients znęsze wpływy wiłsze wpływy ze sprzedaży advertisement.

"Warto także zwrócić uwagę, iż istotny wpływ na wynik netto grupy w okresie styczeń – wrzesień 2018 miał zysk z transakcji zbycia udziałów w spółce Stopklatka SA wysokości 26.7 mln zolidęł z Agęł Ag z Agęł Ag Ag agora 201 201 2019 wśś Ag Ag z 201 201 Ag 201 w 201 201 201. We are planning to expand 2019 by 0.5 mln zł, or to make 2019 r. 4.6 mln zł "- czytamy w commentarzu spółki.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej as a producer of dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej. Will teest jest wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz serwisów internetowych portal.

The group has a ponadto właścicielem trzech localnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych gastronomicznym oraz.

Tagi: media, giełda, wiadomości, giełda na żywo, agora, pictures

wczoraj (12:11)

wawaJedyny sposób na wzrost sprzedaży GW, to wycofanie papieru toaletowego z rynku.

wczoraj (12:14)

AltorLudzie zmądrzeli i przestali wyrzucać pieniądze na tego szmatławca.

wczoraj (12:21)

that rozwadzeMam nadzieję że ŚWIADOMOŚĆ chrześcijan / katolików jest coraz większa i ZACZYNAJĄ oni zdawać sobie sprawę we wydawanie pieniędzy kinach HELIOS itp… Czytaj całość

Rozwiń commentarze (23)


Source link