Tuesday , November 19 2019
Home / norway / No more flytte ether over and over again – NRK Hordaland – Local, TV and radio

No more flytte ether over and over again – NRK Hordaland – Local, TV and radioIf you have bought this at Bergen, you have already had a good deal of information on how to open a bar for your home address skuleappen Vigilo.

There are no NRK strongholds at sea same har skjedd også i stor kommune på Austlandet. Opplysningar om eit barn er gild tilgjengeleg for ein far som eikkje har foreldreansvar for barnet.

I got a barnet and I was skjul for the seed i over ti år.

I received it at no flytte, for barnefaren genenn appen nyleg fekk ein post e kva skule barnet går på.

– Eg this til å leve i frykt inntil vi har flytta, seier i got til NRK.

NRK har valt anonymisere kommunen for at kvinna og barnet skal vere trygge.

Besøksforbod og hemmeleg adresse

Genie skuleappen Vigilo har foreldre utan foreldreansvar fått ein automisk e-post, med informasjon om kva skule barnet går på.

For meir enn ti år sidan førte ei alvorleg hending til at faren blei dømt til besøksforbod. I got the barnet valde å gå i dekning.

Men fordi hendinga ligg over ti år tilbake i tid, har dei ikkje lenger sperra adresse eller eit besøksforbod.

Sjølv om barnefaren go away foreldreansvar, fekk han likevel ein autogenerert e-post med informasjon om innlogging til Vigilo, samt namnet på skulen der barnet går.

– Vi beklagar at vi har bidratt til at dette har blitt ein vanskeleg situasjon, seier utdanningsdirektøren i kommunen.

Vigilo-appen i kommune

POLITISAK: The Politics of Kripos is the vigilo-saka of Bergen.

Photo credit: Therese Pisani / NRK

Kontakta skulen om frykt for barnefar

Sjølv om faren go foreldreansvar for barnet, buy han likevel lagt til i appen.

Akkurat som i Bergen, oppdaga i took at barnefaren, utan forvarsel, var lagt til i Vigilo då ho tok i bruk appen i october.

Barnefaren kan etter barnelova søke om å få opplysningar om dei. Men have come up with tips for the barn, they have some tips on how to do it.

Kvinna reagerer sterkt på at han no har fått opplysingane automatisk, utan at ho er varsla.

To gonger har ho fortald den actuelle skulen om frykta ho hadde for barnefaren.

Eid tidlegare skule har også hatt opplysningar om eit besøksforbod som var geldande då barnet gjekk der.

– Skulen burde ha oppsøkt mor for f f documenta uroa ho hadde for far, og kva han kunne utsette barnet for, open direkt oppren for oppvekst og utdanning i kommunen.

You have to find out more about how to use it and how to document it.

Leverandøren: – Fleire omsyn å ta

– There have been compliments with the information provided by the person responsible for this and other issues, as well as the direct administration of steinystein Viland i Vigilo.

Vigilo blir denne hausten tatt i bruk av skular fleire stader i landet.

Til Bergens Tidende tysdag fortalde ei mor i Bergen at dei no lever fry på grunn av feilen som er gjort.

Ether at tryggleikssvikten i Bergen bought this, har fleire kommunar fjerna personar som låg inne i appen utan foreldreansvar.

– Det som har skjedd i Bergen har vest stand for discussion med alle kommunar vi har eit counterforhold til. Vi tar situasjonen på største alvor.

På generelt grunnlag seier Viland at commununane mera vera obs ut utringringar knytt til import av data from Folkeregisteret. Foreldreansvaret can be registrert som ukjent eller anna, sjølv om barnet er registrert med føresette.

– Poenget er at det er nyansar som kommunane må ta omsyn til, seier Viland.

Bekymra for at sea finst fleire

Barnemora meiner hennar erfaring syner svakheiter om personopplysingane som kommunane hentar ut frå Folkeregisteret.

Ho meiner det finst familiar utan sperra adresse eller eit turpis besøksforbod, som kun ha ha grunn til frykte at opplysningar om barnet blir delt genenn Vigilo-appen.

– Eg er uroa for alle dei andre foreldra som trur at alt er i orden. Kor mange er det same same situationasjon som meg? Av politiet har egre fått beskjed om å ringe 112 om han skulle dukke opp.


Source link