Friday , October 18 2019
Home / hungary / Index – Belfold – Lazított az Alkotmánybíróság, hamis tényállítás is lheté politikai vélemény

Index – Belfold – Lazított az Alkotmánybíróság, hamis tényállítás is lheté politikai véleményAz elmúlt évben több mint kétmilliárd forint étkken történt intézményfelújítás ebben a városban, amelyet a székesfehérvári ellenzék soha, soha nem támogatott

– The HVG idizi egy székesfehérvári iskola várható felújítása kapcsán felszólaló ottani fideszes jelöltet.

Ez aztert ertekes, mert a helyi MSZP ezt erősen kifogásolta, nuts alapozva, hogy ez ellenőrizhetően nem igaz, hiszen az ellenzéki képviselők minden esetben, iggy a videóban megnevezt szelét szelét szelézt szelézét szelézzel szteléz szelézzel sztelézzel sztézel Ezután csak ennél keményebb fejlemények jöttek a lap szerint.

A helyi választási bizottság nem azzal utasította el kifogásukat, hogy a tényállítás valójában igaz, hanem, hogy bizonyos kontextusba most az is belefér, hogy nem igaz. Igazából a késpviselő azt a véleményét fejtette csak ki, hogy az ellenzéki képviselők általában nem támogatták az intézményfejlesztéseket, "

a megnyilvánulásnak a tényközlési eleme csak kisebb súlyú.

Ezután a terlleti választási bizottsághoz is a bírósághoz mentek, alapozva nuts, hogy a fideszes jelölt egy concrete szavazás soran leadott "igen" szavazatukat vonta kétségtégzégázázázázázázásztázásztázásztág azalás azalé más.

A Győri Ítélőtábla is jutott nuts, hogy a kifogásolt mondatot no longer let önmagában megítélni ”. Vagyis „a kifogásolt nyilatkozatnak valójában nem az volt a gelentése, hogy az elenzenzk nem támogatta a megnevezett iskola felújítását.”

Erre az Alkotmánybírósághoz mentek szocialisták, de ott is teljesen egyetértettek az eggyel korábbi ítélettel. Az alkotmányjogi panasz elutasítása során olyan, filozófiai mélységet felnyitó állításokat tettek, ami szerint a közügyek vitájában elhangzó tényállításoknak lehet egy valódibb azhetílégy obőóní obíáíóéő obáíní obíííóéő obáíní obéíní obáíní obííní obgyíní obgyíní obgysení obgysení obgysení obgyí A messzire vezető megállapításik álljanak ezért itt pontosan, ugyanis az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa a következőket szülte meg az ügyben:

Először is összefoglalóan rámutatott, hogy a választási kampány során a tényállítások meghatározása nem történhet önmagában a bizonyíthatósági teszt automatikus alkalmazásával, azaz a vizsgálat nem szorítkozhat kizárólag a kijelentés szó szerinti tartalmának értékelésére. A közügyek intensív vitájában résztvevők jogi felelősségre vonásához nem elegendő annak kimutatása, hogy a vizsgált megszólalás bizonyos elemei ténylegesen, object módon cáfolhatók. A vitatott kijelentés kéelentes nuts is figyelemmel kell elvégezni, hogy az a választási kampány speciális szituációjában milyen valódi jordent hordoz a választópolgárok számára. Ennek fényében és az eset összes körülményét vizsgálva az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a sérelmezett kifejezés – a benne foglalt tényszerűnek tűnő állítás ellenére – összességében (politikai) véleménynek minősül, amely annak bemutatására irányul, hogy az ellenzéki képviselők, illetve képviselőjelöltek mennyire voltak konstruktívak a helyi intézmények fejlesztését elősegítő közgyűlési tárgyalások, illetve szavazások során. Az Alkotmánybíróság ezért helyesnek találta az ítélőtábla alapjogi mérlegelését is az alkotmányjogi panaszt elutasította.


Source link