Monday , October 14 2019
Home / hungary / A többszörösére nőtt az Opus bevétele

A többszörösére nőtt az Opus bevételeKozzétette felves elentését az Opus, ami az olyan utolsó conszolidált jelentés les, amelyben a 30-val beolvadt Konzum számai még nem szerepelnek (most of the külön files are publicly available az Opus). Az Opus félévének főbb számai az alábbiak szerint alakultak:

A bevételek

2019 első félévében az Opus működési bevétele a többszörösére növekedett az előző év azonos időszakához képest az akvizícióknak köszönhetően: a bevétel 113,8 milliátöz b fortztöz betttztöz betttztöz betttzt azzáz A működési bevételeken belül az árbevétel 104 milliárd forint volt, ami szintén ötszörös növekedésnek felel meg.

A működési bevétel legnagyobb részét, 48 százalékát az ipari divízió adta, főként az építőipari vállalatok. Az energetikai terület 36 százalékot tett ki, mgg a mezzgazdasági is az elelmiszeripari szegmens 15 százalékban járult hozzá a bevételekhez felves.

A hatalmas növekedést az akvizíciók táplálták, a ágazatukban kiemelkedő cégeket vásárolt meg a társaság. De pro pro forma adatok is növekedést mutatnak az Opusnál, az árbevétel 9 százalékkal, a működési bevétel 3.5 százalékkal emelkedett az időszakban. A kiloatásokkal kapcsolatban hír, hogy szezonálisan az első felév a gyengébb, ogyanis ugyanis a második realizálódik az árbevétel meghatározó része.

Az eredmények

A total output of EBITDA meghaladta a 7 milliard forintot, szemben a bázisidőszaki 1.7 milliard forinttal (a pro forma EBITDA 20% off-megrott meg). A profitable valuation romlott, az EBITDA-marzs 1.4 százalékponttal csökkent (6.2% -ra).

A conszolidált saját tőke 260 milliárdos is a fast-moving akvizíciók eredményeként növekedett 16-szorosára. Ez az érték már tartalmazza a tavaly apportált építőipari társaságok (Mészáros is Mészáros Kft., R-Kord Kft.) Akkori szerződésállományából származó, az Opus sajátéutétékét tékéjétékété Az IFRS standardok szerint, ezen szerződésállományából származó időarányos eredményhatást, a célek félévi teljesítménye alapján 8.68 milliárdos értékcsökkenéssel szemben elellz. Ennek eredményeként (amellett, hogy a vállalatcsoportba bekerülő társaságok eszközállományának értékcsökkenése is hozzáadódott) az értékcsökkenés a favílí 800 milli f 15ll,9 800 milli félévvit fvilévvilé

Ezt részben ugyan kompenzálta a penzügyi műveletek 5.2 milliárd forintos értéke, ezzel együtt a 2019. első félévi adózott eredmény -4.25 milliárd forintos veszteség lett – amely a fentieknel meg fétekelek meg fétekel

A társaságok jelenlegi – már az akvizíciót követően kötött – új szerződésállományából származó eredményeit már nem terheli az értékcsökkenési leírás, ebből várhatóan mintegy 70 milliárd forintos árbevétel realizálható a jövőben – olvasható a féléves jelentésben.

A mérleg

A tavalyi ében az akvizíciók nagyrészt a második félévben zárultak, így a 2018 végi szinthez képest a mérlegfőösszeg nem változott jelentősen, a 2018. június 30-i állapoz A saját tőkénél hasonlóképpen az egy évvel ezelőtti szinthez képest nagy volt az ugrás, a tavalyi év végéhez képest pedig 7 százalékos csökkenés látszott, ennek oka az első félév adózott eredményének erodáló hatása, valamint a "nem ellenőrző részesedés" -sort is érintő szerződésállomány átértékelésével járó csökkenés.

A rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek az első félév során, míg a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedtek, így a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 38 százalékról 46 százalékra nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségek aránya pedig 62 százalékról 54 százalékra esett. A pénzeszközök 16 százalékkal csökkentek, minded that a net hit a free hit in 198 milliard forintról 223 milliard forintra nőtt (i saját tőke 85.9 százalelkán.

A jövő

A leg of the tennis court is ideally located, hogy june 30-year-old at Konzum beolvadása az Opusba. A jövővel kapcsolatban az Opus gyorsjelentésében kiemeli, hogy

a beolvadással létrejött Magyarország legnagyobb befektetésijaja, amely a magyar gazdaság stratégiai ágazataiba effects, is szerzett domináns pozíciót.

Forrás: Opus

Az Opus Global stratégiai célja elsődlegesen a konszolidációs körbe tartozó vállalatok jövedelemtermelő képességének fenntartása és növelése, valamint a meglévő vagyonelemek jövőéázázázázázázázázázázázázázázázázázázázázázásézelézelézázelézelézézízelézézézízézézízézzelízézízézézízézzelí Emellett továbbra is kiemelt figyelmet fordít a társaság olyan társaságok felvásárlására és integrálására, amelyek jelentős növekedési potenciállal és eredménytermelő képességgel rendelkeznek – teszi hozzá a menedzsment a gyorsjelentésben, összhangban a korábban adott nyilatkozatokkal.

Árazás

A lezárult akvizíciókkal megugró eredmény és egy részvényre jutó könyv szerinti érték az árazásban is türköződik, a 12 havi gördülő, visszatekintő P / E rátec a al aolvl aolvláyál aál ayelásá aál ayelás a P / BV ráta (Előretekintő mutatókat előrejelzések hiányban nem tudunk számolni, bár az Opus bekerült a BÉT elemzési programjába;

Az árazási szintek csökkenésében szerepe volt annak is, hogy az elmúlt másfél éven jelentősen esett az Opus árfolyama.

A 12-hour P / E rating is provided by a 6.2-inch alloy, a P / BV rating of 0.8, with a minimum of eight kits available.

A Konzumról

A 2019. June 30. napján az Opusba beolvadt Konzum 2019 első félévéről adta ki az utolsó tőzsdei időközi jelentését, amelynek főbb számai:

  • a zárónapon a 153 milliárdos mérlegfőösszegű társaság saját kőzéje közel 77.7 milliard Ft volt
  • a IFRS has a power supply of 15.4 milliseconds forint volt, with 136 inputs released in 2018.
  • a Consolidated Low-Voltage (EBIT) 1.1 milliard forint volt, with 62 százalékos felel meg év / év alapon
  • With a EBITDA of 2.2 milliard, it has a fixed margin of 2.9 milliard.


Source link