Sunday , October 20 2019
Home / china / "Calling on Madness" 佟大为 Ma Li led by "Comedy Day Group" Dujiang Guan Yuejiang thin film to help – Xinhuanet – Xinhuanet

"Calling on Madness" 佟大为 Ma Li led by "Comedy Day Group" Dujiang Guan Yuejiang thin film to help – Xinhuanet – Xinhuanet
"Calling on Madness" 佟大为 Ma Li led by "Comedy Day Group" Dujiang Guang Yuejiang thin film to help – Xinhuanet Xinhuanet

On December 26, Lunar New Year Comic Comedy "Call Rally" held a world premiere in Beijing. Director Yu Yu, screenwriter Li Wei, producer Zhang Yibai, starring Yan Dawei, Ma Li, Hua Siyan, Kiao Shan, Tian Yu, Dai Lele, Yan Menyao Full line …


Source link