Thursday , June 24 2021

china

Three major US stock indexes hit record highs

Summary [Трите главни берзански индекси на САД поставија рекорди во рамките на денот]On Friday, Eastern Time, the three major US stock indexes recorded the lowest records during the day. At press time, …

Read More »

The three major US stock indexes opened slightly higher

Summary [Трите главни американски берзански индекси се отворија нешто повисоко, нафтените акции генерално пораснаа]The three major US stock indexes opened slightly higher. The Dow was up 0.07%, the Nasdaq was up 0.09% …

Read More »